Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Rodo

W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L z dn. 4 maja 2016 r. z późn. zm. dalej jako RODO) i innych obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych oraz nie naruszało praw i wolności osób, których dane osobowe przetwarzane są przez szkołę.

 

Informujemy, że:


Administratorem danych osobowych czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Stawki 14, 00-178 Warszawa, tel.: 22 831 17 12; mail: [email protected].


 
Inspektorem ochrony danych jest Pan Adam Kozakiewicz.
Kontakt z Inspektorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] 


 
Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Informacjach o przetwarzaniu danych (klauzulach informacyjnych):

Data dodania: 2023-01-05 22:38:35
Data edycji: 2023-03-12 16:34:22
Ilość wyświetleń: 2688

Partnerzy

Nasze sukcesy

Sukcesy
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej