Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Zasady rekrutacji do części integracyjnej w oddziałach integracyjnych

Rekrutacja kandydatów, którzy mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, odbywa się z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji na stronie: https://warszawa.edu.com.pl/ (dalej: system).

Kandydat może wybrać dowolną liczbę szkół, a w nich dowolną liczbę oddziałów.

Aby ubiegać się o przyjęcie do tzw. „części integracyjnej” w oddziale integracyjnym, kandydat musi mieć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wydaje go publiczna poradnia psychologiczno‐pedagogiczna. 

Orzeczenie takie otrzymują uczniowie:

 • niesłyszący,
 • słabosłyszący,
 • niewidomi,
 • słabowidzący,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Orzeczenia wydaje publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna na dany etap edukacyjny. 

Kandydaci, którzy wskażą na liście preferencji „część integracyjną” w oddziale integracyjnym, składają wniosek w szkole pierwszego wyboru wraz z orzeczeniem i innymi dokumentami  od 15 maja do 29 maja do godz. 15.00.

Robią tak niezależnie od tego, na którym miejscu na liście umieścili szkołę z klasą integracyjną.

Dodatkowo kopie orzeczenia należy złożyć osobiście w każdej szkole z oddziałami integracyjnymi, która jest na liście preferencji.

Wniosek wraz z dokumentami kandydat składa w szkole pierwszego wyboru:

 • osobiście: wydrukowany i podpisany przez kandydata i co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego

lub

 • przez system

W terminach określonych w harmonogramie do wniosku należy dołączyć:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

oraz

 • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Jeśli kandydat wybrał technikum lub szkołę branżową I stopnia, dołącza również:

 • zaświadczenie lekarskie, które zawiera orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych
  do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Kandydatom, którzy mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ubiegają się o przyjęcie do części integracyjnej w oddziale integracyjnym, nie są liczone punkty rekrutacyjne.

O przyjęciu decyduje dyrektor szkoły, który uwzględnia indywidualne potrzeby rozwojowo‐edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów z niepełnosprawnością.

Kandydat z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, który ubiega się o przyjęcie do innych oddziałów niż oddziały integracyjne uczestniczy w rekrutacji na normalnych zasadach. Takich, jakie obowiązują wszystkich kandydatów w danym typie oddziału.

Wykaz warszawskich publicznych szkół, w których funkcjonują oddziały integracyjne:

Licea ogólnokształcące

 1. CLXV LO, ul. Ostródzka 175 ( Białołęka),
 2. LXV LO z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema, ul. Marynarska 2/6 (Mokotów),
 3. CLVI LO Integracyjne „Przy Łazienkach Królewskich” ul. Podchorążych 49/61 (Mokotów),
 4. LXIX LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944, ul. S. Skarżyńskiego, (Ochota),
 5. CXI LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kisielewskiego, ul. Szczawnicka 1 (Praga‐Południe),
 6. L LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy, ul. Burdzińskiego 4 (Praga-Północ),
 7. CII LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Księdza Józefa Woźniaka, ul. Bartnicza 2 (Targówek),
 8. LXIII LO im. Lajosa Kossutha, ul. Hirszfelda 11 (Ursynów),
 9. XXVI LO im. Juliana Tuwima, ul. Alpejska 16 (Wawer),
 10. XCII LO z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ożarowska 71 (Wola),
 11. I LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego, ul. Felińskiego 15 ( Żoliborz),
 12. CXIV LO im. Jana Kilińskiego, ul. Felińskiego 13 (Żoliborz),

Technika:

 1. Technikum Odzieżowe i Fryzjerskie im. Marii Bratkowskiej, ul. Kazimierzowska 60, (Mokotów) -kształcenie w zawodzie: technik usług fryzjerskich
 2. Technikum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, Szczawnicka 1 (Praga-Południe) – kształcenie w zawodach: technik ekonomista, technik reklamy, technik rachunkowości,
 3.  Technikum Poligraficzne, ul. Stawki 14, (Śródmieście) - kształcenie w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
 4. Technikum nr 11 ul. Odrowąża 19, (Targówek) - kształcenie w zawodach: technik hotelarstwa i technik organizacji turystyki,
 5. Branżowa Szkoła Spożywczo-Gastronomiczna I stopnia im. Jana Pawła II, ul. Komorska 17/23 (Praga-Południe) – kształcenie w zawodzie: kucharz, cukiernik
 6. Branżowa Szkoła I stopnia nr 39, ul. Ożarowska 71 (Wola) – oddział wielozawodowy.
Data dodania: 2024-04-11 10:49:38
Data edycji: 2024-04-11 21:45:25
Ilość wyświetleń: 987

Partnerzy

Nasze sukcesy

Sukcesy
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej