Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Projekt ‘ALE Uczelnia na NOWO. Prince of Managers’

 

Celem głównym projektu jest opracowanie 4 programów kształcenia przez Wyższą Szkoła Menedżerską w Warszawiewe przy współpracy z partnerami – podmiotami działającymi na rzecz edukacji – skierowanych do uczniów I klas szkół średnich w wieku 14-16 lat, które zwiększą stopień rozwoju ich kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa, a następnie zrealizowanie w oparciu o nie cyklu 4 działań dydaktycznych dla grupy 100 os. w okresie do 30.12.2020 r.

Lider:

Wyższa Szkoła Menedżerska

Partnerzy:

Fundacja ALE Nauczanie, Princeton Language Academy Iwona Święcka Sp.k., Fundacja Edukacja na NOWO

Okres realizacji projektu:

1.09.2018-30.12.2020

Działania w projekcie:

Działania przygotowawcze, w tym opracowanie programów kształcenia w ramach realizowanych działań dydaktycznych.Realizacja działań dydaktycznych dla młodzieży w wieku 15-16 lat (uczniów I klasy szkoły średniej)Realizacja warsztatów edukacyjnych dla rodziców w ramach rozwoju kompetencji wychowawczych i społecznych. Wsparcie uczestników projektu przez mentorów w zakresie kompetencji społecznych i przedsiębiorczości

Rezultaty:

Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS

Produkty:

Liczba osób objętych kursami edukacyjnymi w ramach realizacji trzeciej misji uczelni

Liczba opracowanych programów kształcenia - 4

Liczba działań edukacyjnych zrealizowanych w ramach trzeciej misji uczelni - 4

Liczba rodziców uczestniczących w warsztatach edukacyjnych w ramach rozwoju kompetencji wychowawczych i społecznych – 50

Data dodania: 2020-12-23 15:09:29
Data edycji: 2023-01-21 15:11:28
Ilość wyświetleń: 172

Partnerzy

Nasze sukcesy

Sukcesy
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook