Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Projekt ‘ALE Uczelnia na NOWO. Prince of Managers’

 

Celem głównym projektu jest opracowanie 4 programów kształcenia przez Wyższą Szkoła Menedżerską w Warszawiewe przy współpracy z partnerami – podmiotami działającymi na rzecz edukacji – skierowanych do uczniów I klas szkół średnich w wieku 14-16 lat, które zwiększą stopień rozwoju ich kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa, a następnie zrealizowanie w oparciu o nie cyklu 4 działań dydaktycznych dla grupy 100 os. w okresie do 30.12.2020 r.

Lider:

Wyższa Szkoła Menedżerska

Partnerzy:

Fundacja ALE Nauczanie, Princeton Language Academy Iwona Święcka Sp.k., Fundacja Edukacja na NOWO

Okres realizacji projektu:

1.09.2018-30.12.2020

Działania w projekcie:

Działania przygotowawcze, w tym opracowanie programów kształcenia w ramach realizowanych działań dydaktycznych.Realizacja działań dydaktycznych dla młodzieży w wieku 15-16 lat (uczniów I klasy szkoły średniej)Realizacja warsztatów edukacyjnych dla rodziców w ramach rozwoju kompetencji wychowawczych i społecznych. Wsparcie uczestników projektu przez mentorów w zakresie kompetencji społecznych i przedsiębiorczości

Rezultaty:

Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS

Produkty:

Liczba osób objętych kursami edukacyjnymi w ramach realizacji trzeciej misji uczelni

Liczba opracowanych programów kształcenia - 4

Liczba działań edukacyjnych zrealizowanych w ramach trzeciej misji uczelni - 4

Liczba rodziców uczestniczących w warsztatach edukacyjnych w ramach rozwoju kompetencji wychowawczych i społecznych – 50

Data dodania: 2020-12-23 15:09:29
Data edycji: 2023-01-21 15:11:28
Ilość wyświetleń: 731

Partnerzy

Nasze sukcesy

Sukcesy
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej