Serdecznie zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY w Zespole Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 19 kwietnia 2023 r. od godziny 17:00.

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Wyprawka dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Wyprawka dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. poz. 1227) w roku szkolnym 2020/2021 uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej będą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

 

- słabowidzący,

- niesłyszący,

- słabosłyszący,

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7.

 

Wzór wniosku znajduje się na stronie Biura Edukacji https://edukacja.warszawa.pl
w zakładce dla-ucznia-i-rodzica, pomoc-socjalna-dla-uczniow, 22406-rzadowy-program-pomocy-uczniom.

 

Wypełnione wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkole w pokoju nr 2 u pedagoga szkolnego Pani Tamary Lang do 11 września 2020 r.

Data dodania: 2023-01-06 17:48:22
Data edycji: 2023-01-06 17:49:51
Ilość wyświetleń: 85

Partnerzy

Nasze sukcesy

Sukcesy
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook